Section
Segment

Bjarnalón

Staðurinn er í 4 km fjarlægð og þaðan sést til vindlundarins.

Sjónræn áhrif eru verulega neikvæð þar sem sést til vindlundarins.


Ljósmynd:

Fjarlægð að vindmyllu  4,3km

 • Dagsetning: 25.06.2015
 • Tími:18:40
Section
Segment

Mat á umhverfisáhrifum byggir á vindmyllum sem eru 149 m háar, miðað við spaða í efstu stöðu og að vinnslugeta sé um 3,2 MW. Fyrir 200 MW vindlund gerir það alls 63 vindmyllur. Til að leggja mat á hámarksáhrif fyrirhugaðs vindlundar er byggt á mestu dreifingu vindmylla innan svæðis og að vindmyllum sé dreift jafnt um svæðin þannig að myllur eru við alla jaðra svæðanna / ystu mörk.

Section
Segment

Áningarstaðir

Yfirlit yfir myndatökustaði

Hægt er að smella á kortið til að ferðast á milli áningarstaða.

  Áningarstaðir   
Virkjanir

Skyggða svæðið á kortinu sýnir fjölda sjáanlegra vindmylla á svæðinu

 • Bjarnarlón.jpg
  Áningarstaður við Bjarnalón. Horft til austurs í átt að Valafelli. Núverandi ástand.
 • Bjarnarlón_T1_vetur.jpg
  Vetrarmynd tekin 23.03 kl. 12:30 á áningarstað við Bjarnalón. Horft er til austurs í átt að Valafelli. Tillaga 1.
 • Bjarnarlón_vetur.jpg
  Vetrarmynd tekin 23.03 kl. 12:30 á áningarst við Bjarnalón. Horft er til austurs í átt að Valafelli. Núverandi ástand.