Segment

Áfangagil

Staðurinn er aðeins í nokkurra kílómetra fjarlægð og þaðan sést mjög vel til vindlundarins.

Sjónræn áhrif eru verulega neikvæð vegna nálægðar við vindlundinn.


Ljósmynd:

Fjarlægð að vindmyllu  3,3km

  • Dagsetning: 25.06.2015
  • Tími:12:55
Section
Section
Segment

Mat á umhverfisáhrifum byggir á vindmyllum sem eru 149 m háar, miðað við spaða í efstu stöðu og að vinnslugeta sé um 3,2 MW. Fyrir 200 MW vindlund gerir það alls 63 vindmyllur. Til að leggja mat á hámarksáhrif fyrirhugaðs vindlundar er byggt á mestu dreifingu vindmylla innan svæðis og að vindmyllum sé dreift jafnt um svæðin þannig að myllur eru við alla jaðra svæðanna / ystu mörk.

Section
Section
Segment

Áningarstaðir

Yfirlit yfir myndatökustaði

Hægt er að smella á kortið til að ferðast á milli áningarstaða.

  Áningarstaðir   
Virkjanir

Skyggða svæðið á kortinu sýnir fjölda sjáanlegra vindmylla á svæðinu