Section
Segment

Hér má nálgast matsskýrslu vegna mats á umhverfisáhrifum Búrfellslundar auk viðauka við matsskýrslu en þeir innihalda þær rannsóknir og athuganir sem unnar voru sérstaklega vegna mats á umhverfisáhrifum Búrfellslundar.

Section
Segment

Matsskýrsla Búrfellslundar

Hér má sækja matsskýrsla Búrfellslundar í heild sinni á Acrobat formi (Pdf)

Matsskýrsla

186 MB PDF

Section
Segment
Viðaukaskrá:
Viðauki 1 Sjónræn áhrif
Viðauki 2 Landslagsgreining
Viðauki 3 Hljóðstigsreikningar
Viðauki 4 Jarðfræði
Viðauki 5 Gróðurfar
Viðauki 6 Fuglar
Viðauki 7 Ferðaþjónustu og íbúa
Viðauki 8 Ferðamenn
Viðauki 9 Fornleifar
Viðauki 10 Volcanic hazards
Viðauki 11 Fuglar tillaga 3

Section
Segment

Útgefin gögn

Gögn sem gefin hafa verið út í matsferlinu fram til þessa, í réttri tímaröð. Um er að ræða gögn frá Landsvirkjun og Skipulagsstofnun.

Tillaga að matsáætlun

4,59 MB PDF

Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun

0,32 MB PDF

Frummatsskýrsla

65,5 MB PDF File

Matsskýrsla

186 MB PDF File

Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum

1,24 MB PDF